Cơ cấu tổ chức

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức
a. Lãnh đạo gồm: 
Ông Hồ Văn Hùng – Giám đốc.  Sđt: 0919.561.598
Ông Phan Sỹ Hiền – Phó Giám đốc. SĐT: 0614.559.333
Bà Nguyễn Thị Lài – Phó Giám đốc. SĐT: 0915.229.569

b. Các phòng chuyên môn, giúp việc
– Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tổng hợp.
– Phòng Truyền thông – Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em.
– Phòng Tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em.
Việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, giúp việc của Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện theo Quy định hiện hành của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.
3. Chế độ làm việc
Quỹ Bảo trợ trẻ em làm việc theo chế độ thủ trưởng; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em và trước pháp luật hiện hành về toàn bộ hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.
Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện theo quy định hiện hành về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ của UBND tỉnh.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, giúp việc của Quỹ Bảo trợ trẻ em do Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
4. Biên chế
Biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Quỹ Bảo trợ trẻ em căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch biên chế trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây