Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự điều hành của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.
Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện chức năng khai thác mọi nguồn lực bằng hình thức huy động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em Nghệ An, trong đó đặc biệt ưu tiên trẻ em có hòan cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và vùng thiên tai dịch bệnh. Tổ chức các hoạt đông trợ giúp trẻ em.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.
2. Khai thác, thu nhận các nguồn đóng góp ở trong và ngoài nước tạo nguồn vốn cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, phát triển vốn thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp trẻ em gồm: Tư vấn khám chữa bệnh về răng miệng cho trẻ em; Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật sau phẫu thuật và can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật; Tư vấn dạy nghề cho trẻ em có hòan cảnh đặc biệt khó khăn.
4. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.
5. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ.
6. Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
7. Xem xét và trình duyệt các chương trình, dự án vận động theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em từ tỉnh đến cơ sở.
8. Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.
9. Định kỳ báo cáo Hội đồng Bảo trợ và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thu, chi, tích lũy, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em.
10. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ Trẻ em ở các cấp.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh giao.
12. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sự nghiệp theo quy định của pháp luật; Các hoạt động tư vấn về khám, điều trị, giáo dục, trị liệu cho trẻ em khuyết tật, hội chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ và các bệnh tương tự cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây