Danh sách các đơn vị ủng hộ Tết Nguyên Đán

0
633

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ TRẺ EM KHUYẾT TẬT, KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2015

 1. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: 1.690.000đ
 2. Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: 1.050.000đ
 3. Công ty CP Xây dựng điện VNECO 4: 2.000.000đ
 4. Ngân hành TMCP Đại Dương – chi nhánh Vinh: 1.000.000đ
 5. Văn phòng dự án Zhi – Shan Foundation Taiwan tại Huế (10 bộ giường tầng + 20 bộ chăn) trị giá 28.400.000đ
 6. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ thực vật Nghệ An: 2.000.000đ
 7. Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Nghệ An: 2.000.000đ
 8. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An: 1.000.000đ
 9. Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An: 500.000đ
 10. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 2.000.000đ
 11. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh: 500.000đ
 12. Công ty Liên doanh Trồng và chế biến cây nguyên liệu Giấy xuất khẩu Nghệ An: 5.000.000đ
 13. Cán bộ CNVC Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An: 5.000.000đ
 14. Trung tâm Giới thiệu việc làm: 2.000.000đ
 15. Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và tin học Nghệ An: 500.000đ
 16. Báo Sài Gòn Giải Phóng: 55.000.000đ
 17. Tạp chí Sài Gòn Hoa Văn: 58.000.000đ
 18. Nhà báo Hồng Lam – Báo Sài Gòn Giải Phóng : 1.000.000đ
 19. Công ty Cổ phần Địên tử tin học Viễn thông Nghệ An: 2.000.000đ
 20. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Nghệ An: 1.000.000đ
 21. Công ty CP Xây dựng và phát triển nông thôn 10: 1.500.000đ
 22. Ngân hàng Nhà nước Nghệ An: 2.000.000đ
 23. Trường Đại học Vinh: 20.000.000đ
 24. Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 5.000.000đ
 25. Văn phòng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An: 5.000.000đ
 26. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential: 20.000.000đ
 27. Hội Từ thiện ROTARY INTERNATIONAL D.3600 (Hàn Quốc): 268.632.000đ
 28. Cục Thống kê Nghệ An: 720.000đ
 29. Công ty Cổ phần 473: 3.000.000đ
 30. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: 2.000.000đ
 31. Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Trung Bộ: 1.000.000đ
 32. Công ty CP Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ: 5.000.000đ
 33. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: 3.000.000đ